1. Retseptivõistluse korraldaja ja auhindade jagaja
Retseptivõistluse „Mesi minu köögis“ (edaspidi – retseptivõistlus) korraldab (edaspidi – Korraldaja) Menu Kirjastus OÜ, tel 6700 555, Tartu mnt 74, 10144, Tallinn.
Retseptivõistluse tellija ja auhindade jagaja (edaspidi – Tellija) on Eesti Mesinike Liit, tel 5650 1056, J. Vilmsi 53G, 10147 Tallinn.

2. Retseptivõistluses osalejad
1. Retseptivõistlus toimub kahes kategoorias:
a) Täiskasvanute kategoorias võivad osaleda kõik vähemalt 18-aastased füüsilised isikud, kes esitavad võistlusele töö, mis vastab retseptivõistluse reeglites esitatud tingimustele. Osaleda võib üksi, pere või sõpradega.
b) Koolilaste kategoorias võivad osaleda kõik 12-17 aastased, kes esitavad võistlusele töö, mis vastab retseptivõistluse reeglites esitatud tingimustele. Osaleda võib klassi, huviringi või sõpruskonnaga.
2. Auhinnamängus ei tohi osaleda Eesti Mesinike Liidu juhatuse liikmed ega Menu kirjastuse töötajad ega nende lähimad pereliikmed.

3. Retseptivõistluse toimumiskoht ja kestus
Retseptivõistlus toimub kahes kategoorias. Täiskasvanute kategoorias on retseptide esitamise aeg 5.-25. septembrini, võitjad kuulutatakse välja 28. septembril. Retseptivõistluse koolilaste kategooria retseptide esitamise aeg on 8.-24. oktoober, võitja kuulutatakse välja 30. oktoobril.
Retseptivõistlus toimub Tellija kodulehel mesionhea.ee ja Facebooki-lehel.

4. Retseptidele esitatavad tingimused ja retseptide kasutamine
Retseptivõistlusele esitatav retsept peab vastama järgmistele tingimustele:
* olema osaleja originaallooming, pereretsept või retsept, mille autor on teadmata ning osaleja on seda omaloominguliselt mugandanud;
• koosnema toorainetest, mis on Eesti jaekaubanduses saadaval;
• üks koostisaine peab olema mesi;
• retseptile peab olema lisatud foto.
Tellija valib võistlustööde seast vähemalt 12 retsepti, mida ta kasutab kokaraamatus, ning 12 retsepti, mida ta kasutab Eesti Mesinike liidu 2019. aasta kalendri kujundamisel. Tellijal on seda tehes õigus
* valitud retsepte vajadusel ja koostöös retsepti autoriga mugandada;
* teha valitud retseptide põhjal valminud roogadest trükitingimustele vastavad fotod.
Valitud retseptide kokaraamatus või kalendris kasutamise eest Tellija retsepti saatjale täiendavalt tasu ei maksa. Kõik, kelle retsept on kokaraamatus või kalendris, saavad endale ühe eksemplari trükisest. Kokaraamatu e-versioon on Tellija kodulehel edaspidi kõigile tasuta allalaaditav.
Tellija tohib retsepte toimetatud kujul ja koos autori nimega kasutada Tellija kodulehel mesionhea.ee ja Facebooki lehel. Vajadusel on Tellijal õigus avaldada retsepte ka mujal meedias, teavitades sellest eelnevalt retsepti autorit.

5. Retseptivõistluse auhinnafond
3 x kotitäis mett ja meetooteid (a 100 euro väärtuses) täiskasvanute arvestuses ja 3 x kotitäis mett (a 100 euro väärtuses) koolilaste arvestuses.
Retseptivõistluse auhinnafondi koguväärtus on 600 eurot (kuussada eurot).

6. Osalemisreeglid ja isikuandmete kasutamine
1. Isikud, kes soovivad osaleda retseptivõistluses ja võita auhindu, peavad vastama retseptivõistluse osalejate kohta kehtivatele tingimustele ja retseptivõistluse kestuse ajal esitama oma võistlustöö Tellija poolt näidatud kohta.
2. Retsepti saatmisega kinnitab konkursil osaleja enda kohta esitatud andmete õigsust, oma soovi osaleda retseptivõistlusel ning nõustumist retseptivõistluse reeglite ja tingimustega.
3. Ebakorrektseid või poolikuid andmeid ei vaadata läbi ega töödelda ja isik, kes need sisestas, arvatakse retseptivõistluse osalejate nimekirjast välja.
4. Osalejad võivad esitada võistlusele piiramatul arvul retsepte.
5. Osalejate isikuandmed (ees- ja perekonnanimi, e-post) kogub kokku ja saadab mängu Korraldajale Tellija. Tellija on teie isikuandmete vastutav töötleja. Ainus teie isikuandmete töötlemise eesmärk on teha kindlaks ja välja kuulutada võitjad, võtta nendega ühendust ja toimetada nendeni auhinnad. Kogu isikuandmeid sisaldav informatsioon on konfidentsiaalne. Retseptivõistlusel osalejate poolt esitatud teave, sealhulgas isikuandmed, töödeldakse vastavalt Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seaduse nõuetele, reeglitele ja GDPR ehk isikuandmete kaitse üldmääruse ning Tellija õigustatud huvidele. Õigustatud huviks on mee-alase teadlikkuse tõstmine ning liidu tuntuse suurendamine. Võistluse käigus kogutud isikuandmeid ei edastata ühelegi kohalikule- või välistruktuuriüksusele (ainult Korraldajale), kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.
6. Osalejatel on õigus:
1. nõuda juurdepääsu oma isikuandmetele;
2. nõuda, et Tellija parandaks, uuendaks või kustutaks need või piiraks nende kasutamist;
3. võtta tagasi oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks;
4. vajaduse korral võtta tagasi oma nõusolek kasutada neid otseturunduses.
5. Isikuandmed säilitatakse kogu retseptivõistluse ajal ja 6 kuud pärast selle lõppu.

7. Võitjate väljaselgitamine ja väljakuulutamine
Retseptivõistluse auhinnavõitjad selgitatakse välja rahvahääletuse teel. Nii täiskasvanute kui koolilaste kategoorias selgitatakse kolm parimat Facebookis kogutud meeldimiste alusel. Meeldimiste kogumiseks on lubatud oma retsepti jagada, kommenteerida ja laikida. Retseptivõistluse ajal ei ole lubatud konkurentide töid kritiseerida.
Võistlusel osalevate tööde meeldimiste arvestuses lähevad arvesse need meeldimised, mis on Tellija Facebooki lehel antud järgnevate perioodide jooksul:
a) täiskasvanute arvestuses alates 6. sept 00.00 kuni 25. sept 23.59 saabunud meeldimised,
b) koolilaste arvestuses alates 25. okt 00.00 kuni 29. okt 23.59 saabunud meeldimised.
Auhinnavõitjate nimed avaldatakse Tellija Facebooki-lehel varem mainitud päevadel.

7. Auhinna kättesaamine
1. Võitjaga võetakse ühendust e-posti teel, mis on märgitud retsepti saatmise vormil.
2. Auhinnad toimetatakse võitjatele kulleriga koju. Kõik kulud, mis on seotud auhindade kättetoimetamisega, maksab Tellija.
3. Auhinda ei saa vahetada teise auhinna või sularaha vastu.

8. Tõrked ja kaebused
1. Kõik selles dokumendis sätestatud tarbijamängu reeglid on lõplikud ja kehtivad võrdselt kõigile retseptivõistluses osalejatele.
2. Tellija ei vastuta internetiühenduse tõrgete eest. Tehniliste probleemide korral, mis takistavad mängus osalemist, teeb Tellija või Korraldaja kõik võimaliku tekkinud probleemi kiireks kõrvaldamiseks.
3. Vääramatu jõu korral on Tellijal ja Korraldajal õigus ühepoolselt mäng ja auhindade jagamine lõpetada.
4. Tellijal on õigus teha täpsustusi käesolevates tingimustes või neid muuta, teavitades muudatustest kodulehe mesionhea.ee ning Facebooki lehe vahendusel.
5. Retseptivõistluses osalejal on õigus esitada pretensioone võistluse läbiviimise kohta kuni 30. oktoobrini 2018, esitades kirjaliku taotluse Korraldajale, saates e-kirja janari@menuk.ee.
6. Kõik kaebused vaadatakse läbi. Kaebuste lahendamisel lähtutakse mõistlikkuse põhimõttest ja Eesti Vabariigi seadusandlusest.

Lisainfo
Lisainfot saab, helistades numbril +372 56 93 0207 või kirjutades e-posti aadressile krista@meemagasin.ee

1. Retseptivõistluse korraldaja ja auhindade jagaja Retseptivõistluse „Mesi minu köögis“ (edaspidi – retseptivõistlus) korraldab (edaspidi – Korraldaja) Menu Kirjastus OÜ, tel 6700 555, Tartu mnt 74, 10144, Tallinn. Retseptivõistluse tellija ja auhindade jagaja (edaspidi – Tellija) on Eesti Mesinike Liit, tel 5650 1056, J. Vilmsi 53G, 10147 Tallinn. 2. Retseptivõistluses osalejad 1. Retseptivõistlus toimub kahes kategoorias: a) Täiskasvanute kategoorias võivad osaleda kõik vähemalt 18-aastased füüsilised isikud, kes esitavad võistlusele töö, mis vastab retseptivõistluse reeglites esitatud tingimustele. Osaleda võib üksi, pere või sõpradega. b) Koolilaste kategoorias võivad osaleda kõik 12-16 aastased koolilapsed, kes esitavad võistlusele töö, mis vastab retseptivõistluse reeglites esitatud tingimustele. Osaleda võib klassi, huviringi või sõpruskonnaga. 2. Auhinnamängus ei tohi osaleda Eesti Mesinike Liidu juhatuse liikmed ega Menu kirjastuse töötajad ega nende lähimad pereliikmed. 3. Retseptivõistluse toimumiskoht ja kestus Retseptivõistlus toimub kahes kategoorias. Täiskasvanute kategoorias on retseptide esitamise aeg 5.-25. septembrini, võitjad kuulutatakse välja 28. septembril. Retseptivõistluse koolilaste kategooria retseptide esitamise aeg on 1.-15. oktoober, võitja kuulutatakse välja 19. oktoobril. Retseptivõistlus toimub Tellija kodulehel mesionhea.ee ja Facebooki-lehel. 4. Retseptidele esitatavad tingimused ja retseptide kasutamine Retseptivõistlusele esitatav retsept peab vastama järgmistele tingimustele: * olema osaleja originaallooming, pereretsept või retsept, mille autor on teadmata ning osaleja on seda omaloominguliselt mugandanud; • koosnema toorainetest, mis on Eesti jaekaubanduses saadaval; • üks koostisaine peab olema mesi; • retseptile peab olema lisatud foto. Tellija valib võistlustööde seast vähemalt 12 retsepti, mida ta kasutab kokaraamatus, ning 12 retsepti, mida ta kasutab Eesti Mesinike liidu 2019. aasta kalendri kujundamisel. Tellijal on seda tehes õigus * valitud retsepte vajadusel ja koostöös retsepti autoriga mugandada; * teha valitud retseptide põhjal valminud roogadest trükitingimustele vastavad fotod. Valitud retseptide kokaraamatus või kalendris kasutamise eest Tellija retsepti saatjale täiendavalt tasu ei maksa. Kõik, kelle retsept on kokaraamatus või kalendris, saavad endale ühe eksemplari trükisest. Kokaraamatu e-versioon on Tellija kodulehel edaspidi kõigile tasuta allalaaditav. Tellija tohib retsepte toimetatud kujul ja koos autori nimega kasutada Tellija kodulehel mesionhea.ee ja Facebooki lehel. Vajadusel on Tellijal õigus avaldada retsepte ka mujal meedias, teavitades sellest eelnevalt retsepti autorit. 5. Retseptivõistluse auhinnafond 3 x kotitäis mett ja meetooteid (a 100 euro väärtuses) täiskasvanute arvestuses ja 3 x kotitäis mett (a 100 euro väärtuses) koolilaste arvestuses. Retseptivõistluse auhinnafondi koguväärtus on 600 eurot (kuussada eurot). 6. Osalemisreeglid ja isikuandmete kasutamine 1. Isikud, kes soovivad osaleda retseptivõistluses ja võita auhindu, peavad vastama retseptivõistluse osalejate kohta kehtivatele tingimustele ja retseptivõistluse kestuse ajal esitama oma võistlustöö Tellija poolt näidatud kohta. 2. Retsepti saatmisega kinnitab konkursil osaleja enda kohta esitatud andmete õigsust, oma soovi osaleda retseptivõistlusel ning nõustumist retseptivõistluse reeglite ja tingimustega. 3. Ebakorrektseid või poolikuid andmeid ei vaadata läbi ega töödelda ja isik, kes need sisestas, arvatakse retseptivõistluse osalejate nimekirjast välja. 4. Osalejad võivad esitada võistlusele piiramatul arvul retsepte. 5. Osalejate isikuandmed (ees- ja perekonnanimi, e-post) kogub kokku ja saadab mängu Korraldajale Tellija. Tellija on teie isikuandmete vastutav töötleja. Ainus teie isikuandmete töötlemise eesmärk on teha kindlaks ja välja kuulutada võitjad, võtta nendega ühendust ja toimetada nendeni auhinnad. Kogu isikuandmeid sisaldav informatsioon on konfidentsiaalne. Retseptivõistlusel osalejate poolt esitatud teave, sealhulgas isikuandmed, töödeldakse vastavalt Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seaduse nõuetele, reeglitele ja GDPR ehk isikuandmete kaitse üldmääruse ning Tellija õigustatud huvidele. Õigustatud huviks on mee-alase teadlikkuse tõstmine ning liidu tuntuse suurendamine. Võistluse käigus kogutud isikuandmeid ei edastata ühelegi kohalikule- või välistruktuuriüksusele (ainult Korraldajale), kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. 6. Osalejatel on õigus: 1. nõuda juurdepääsu oma isikuandmetele; 2. nõuda, et Tellija parandaks, uuendaks või kustutaks need või piiraks nende kasutamist; 3. võtta tagasi oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks; 4. vajaduse korral võtta tagasi oma nõusolek kasutada neid otseturunduses. 5. Isikuandmed säilitatakse kogu retseptivõistluse ajal ja 6 kuud pärast selle lõppu. 7. Võitjate väljaselgitamine ja väljakuulutamine Retseptivõistluse auhinnavõitjad selgitatakse välja rahvahääletuse teel. Nii täiskasvanute kui koolilaste kategoorias selgitatakse kolm parimat Facebookis kogutud meeldimiste alusel. Meeldimiste kogumiseks on lubatud oma retsepti jagada, kommenteerida ja laikida. Retseptivõistluse ajal ei ole lubatud konkurentide töid kritiseerida. Võistlusel osalevate tööde meeldimiste arvestuses lähevad arvesse need meeldimised, mis on Tellija Facebooki lehel antud järgnevate perioodide jooksul: a) täiskasvanute arvestuses alates 6. sept 00.00 kuni 25. sept 23.59 saabunud meeldimised, b) koolilaste arvestuses alates 2. okt 00.00 kuni 15. okt 23.59 saabunud meeldimised. Auhinnavõitjate nimed avaldatakse Tellija Facebooki-lehel varem mainitud päevadel. 7. Auhinna kättesaamine 1. Võitjaga võetakse ühendust e-posti teel, mis on märgitud retsepti saatmise vormil. 2. Auhinnad toimetatakse võitjatele kulleriga koju. Kõik kulud, mis on seotud auhindade kättetoimetamisega, maksab Tellija. 3. Auhinda ei saa vahetada teise auhinna või sularaha vastu. 8. Tõrked ja kaebused 1. Kõik selles dokumendis sätestatud tarbijamängu reeglid on lõplikud ja kehtivad võrdselt kõigile retseptivõistluses osalejatele. 2. Tellija ei vastuta internetiühenduse tõrgete eest. Tehniliste probleemide korral, mis takistavad mängus osalemist, teeb Tellija või Korraldaja kõik võimaliku tekkinud probleemi kiireks kõrvaldamiseks. 3. Vääramatu jõu korral on Tellijal ja Korraldajal õigus ühepoolselt mäng ja auhindade jagamine lõpetada. 4. Tellijal on õigus teha täpsustusi käesolevates tingimustes või neid muuta, teavitades muudatustest kodulehe mesionhea.ee ning Facebooki lehe vahendusel. 5. Retseptivõistluses osalejal on õigus esitada pretensioone võistluse läbiviimise kohta kuni 30. oktoobrini 2018, esitades kirjaliku taotluse Korraldajale, saates e-kirja janari@menuk.ee. 6. Kõik kaebused vaadatakse läbi. Kaebuste lahendamisel lähtutakse mõistlikkuse põhimõttest ja Eesti Vabariigi seadusandlusest. Lisainfo Lisainfot saab, helistades numbril +372 56 93 0207 või kirjutades e-posti aadressile krista@meemagasin.ee